ICT-dienstverlener

Projectaanpak

Definitiefase

Tijdens de definitiefase wordt de opdracht, doelgroep en doelstellingen besproken. De definitiefase heeft als doel het bepalen van de webstrategie en het uitwerken van de eerste designschetsen.

 • kick-off meeting;
 • uitwerken van het concept en het maken van de eerste designschetsen;
 • brainstormsessie waarbij de gekozen strategie en de designschetsen worden gepresenteerd en besproken.

Ontwerpfase

Tijdens deze fase wordt het concept uitgewerkt en worden de verschillende webpagina’s voorgelegd aan de opdrachtgever.

 • uitwerking van het concept;
 • voorstellen eventueel voorleggen aan focus groups;
 • vaststellen of het concept aansluit op de wensen en eisen van de doelgroep;
 • functioneel ontwerp opstellen en de achterliggende pagina’s opmaken.

Realisatiefase

Aan de hand van de specificaties uit de ontwerpfase (beschreven in het functioneel ontwerp) gaat de ICT-dienstverlener aan de slag met het daadwerkelijk bouwen van de site.

 • ontwikkelen van de voorkant van de website, de front-end, en het CMS;
 • alle functionaliteiten, zoals zoek of formulieren, realiseren;
 • de opdrachtgever kan meekijken naar de voortgang op een afgeschermde ontwikkelomgeving.
 • testing;

Implementatiefase

Zodra de website akkoord is bevonden door de opdrachtgever kan de contentmanager starten met het vullen van de sites met content.

 • training content management systeem;
 • content toevoegen;
 • goedkeuring door de opdrachtgever;
 • website live zetten.

Beheerfase

Als een website live staat, betekent dat vaak niet dat er niets meer aan gedaan hoeft te worden. In de beheerfase, wordt de website, ook na livegang, onderhouden.

Terug naar webdesign
©2015 ICT-dienstverlener